Biblioteksundervisningen 2008 – 2009

Biblioteksundervisningen er ikke lagt i faste timer, men gennemføres efter behov.

Aktiviteterne omfatter bl.a.: 

Orientering om bibliotekets

 • indretning
 • opdeling i børn, ung, læselet, oplæsning, billedbøger fagbøger
 • skønlitteratur - forfatteropstilling
 • faglitteratur – decimalklassesystemet

Vejledning/kurser i

 • søgning i skolebibliotekets base.
 • dr/skole
 • Digibib
 • Danske dyr
 • EMU.
 • brugen af håndbogsbiblioteket.
 • Informationsøgning i div. databaser i forbindelse med projektarbejder

Introduktionskurser i brugen af skolebibliotekets mange funktioner gives til nye lærere.