Skolebiblioteket er skolens læringscenter og deltager som sådan i skolens pædagogiske udvikling. 

Skolebibliotekarerne:
·          deltager i det fælles kommunale samarbejde omkring skolebibliotekerne
·          tager initiativer til pædagogisk udvikling og debat på skolen.
·          samarbejder med lærerne om undervisningen i biblioteks- og materialekundskab
·          yder pædagogisk rådgivning til lærere og elever i benyttelsen af skolens undervisningsmidler til undervisning og fritid
·          formidler udlån til elever og lærere af skolens undervisningsmidler og undervisningsmidler fra eksterne samlinger
·          skaber baggrund for kvalificeret brug af IT i undervisningen
·          forestår indkøb og vedligeholdelse af skolebibliotekets samlinger
·          sikrer et alsidigt materialeudvalg baseret på alle former for informationsbærende materialer
·          informerer og orienterer om nye undervisningsmaterialer
 
Udmøntning:
·          I skolebiblioteket samarbejder 3 uddannede skolebibliotekarer. De samarbejder som team for at sikre optimal udvikling i den fælleskommunale biblioteksorganisation.
·          Skolebibliotekarerne ønsker at fungerer som vejledere i den fortsatte proces frem mod udviklingen af en evalueringskultur.  
·          Skolebiblioteket har alle skolens undervisningsmaterialer til udlån registreret og organiseret i et system, der er tilgængeligt for brugerne gennem søgning ad elektronisk vej. 
·          Skolebiblioteket giver adgang til søgning i eksterne samlinger og i en række informations- og nyhedsbaser via on-line og CD-ROM samt kommunikation via Internet, SkoDa eller lignende.
·          Skolebiblioteket giver vejledning og teknisk bistand i bibliotekets medieværksted til fremstilling af undervisningsmaterialer, bearbejdning af indsamlede informationer og i brug af ny informationsteknologi. Eleverne tilbydes efter aftale mellem læreren og skolebibliotekarerne den samme service 
·      Skolebiblioteket modtager kopi af klassernes årsplan, der forinden er koordineret med bibliotekarerne for så vidt angår emner og projekter, der gør klassen til 'storbruger' af skolebiblioteket.
Oplysningerne samles i bibliotekets koordineringskalender i PersonaleIntra.
·      Skolebiblioteket opbygger, registrerer og formidler den faglig filmsamling, som den ændrede praksis i  distributionen fra Centret For Undervisningsmidler muliggør.
·      Skolebiblioteket samarbejder med fagudvalgsformændene og faglærerne omkring vidensdeling. Samarbejdet afvikles som møder og workshops.