it_l�seplan
Læseplan for IT-undervisningen
(Det er ambitionen at gøre eleverne til kvalificerede PC-brugere ved udgangen af 8. skoleår.)
0. - 3. klasse 4. - 6. klasse 7. - 9. klasse

 

0. - 3. klasse
Generelt
Eleverne skal være fortrolighed med computerens almene betjening og kunne anvende Unilogin.

Ved afslutningen af 3. klasse skal eleverne:
Elektronisk kommunikation og brug af Elevintra
Kunne anvende ElevIntra som elektronisk kommunikation i undervisningssammenhæng. Beskedsystemet skal være indarbejdet som elevernes kommunikationskanal.

Tekstbehandling
Kunne anvende de almindeligste funktioner i tekstbehandlingen og kende nogle grundlæggende regler for layout. Eleverne skal være i stand til at fremstille et dokument med tekst og egne fotos.

Billedbehandling
Kunne arbejde med et billedbehandlingsprogram, så de kan illustrere tekster med egne og indscannede billeder. De skal kende de mest almindelige billedfil-formater.

Præsentation
Kunne lave simple præsentationer i form af slideshows med billeder, tekster og overgange.

Internet
Kunne arbejde med internetbaserede programmer, som skolen abonnerer på. Danskhistorie.dk ’Danske dyr’, ’ Verdens dyr’ Digibib, Superbog o.s.v., samt relevante betalingsfrie undervisningsprogrammer.
Kunne søge i en velafgrænset datamængde og udvælge og kopiere oplysninger herfra til et emnearbejde.

Fløjteamet har ansvaret for at IT indgår i årsplanerne i fagene. Progressionen i klasseforløbet aftales og nedskrives. Der sker en løbende evaluering og tilpasning af planen.

Retur

 

4. - 6. klasse
Generelt
Efter 6 klasse skal eleverne være præsenteret for alle de værktøjsprogrammer, skolen stiller til rådighed, og de skal kende programmernes muligheder.

Ved afslutningen af 6. klasse skal eleverne:

Elektronisk kommunikation og brug af SkoleIntra
Bruge ElevIntra som elektronisk kommunikation i undervisningssammenhæng. Beskedsystemet skal være indarbejdet som elevernes vigtigste kommunikationskanal.
Have indarbejdet nogle rutiner, så ugeplaner, opslagstavlen, arbejdsrum og afleverings- og samlemapper er deres daglige arbejdsredskaber.

Tekstbehandling
Beherske tekstbehandling, så de kan fremstille et dokument, der rummer illustrationer og grafiske elementer.

Regneark
Kunne arbejde med formler, formatering og layout. De skal kunne bruge diagrammer til sammenligning af data.

Billedbehandling
Kunne arbejde med scanner og digitalt kamera (mobiltelefon). Beskære, manipulere og udveksle med andre programmer.
Være i stand til at optage korte videosekvenser.

Præsentation
Kunne lave præsentationer af emner og stofområder i form af slideshows med billeder, tekster, lyd og links.

Lydbehandling
Kunne optage, bearbejde og anvende lyde i deres daglige arbejde. Indspille og mixe lyde og bearbejde og konvertere til et relevant format.

Databaser
Kunne lave og vedligeholde en simpel database

Hjemmesider
Kunne oprette og vedligeholde en simpel hjemmeside i ElevIntra, som omhandler et for klassen relevant emneområde.

Internet
Have indarbejdet gode arbejdsvaner og fornuftig adfærd på nettet
Kende Internettets opbygning og muligheder.
Være fortrolig med søgning – chat m.m. Webhandel
Være i stand til at arbejde med Skoda: Faktalink, Forfatterweb, Polfoto o.s.v.
Have arbejdet med søgemaskiner og søgeregler og net-etik.
Have arbejdet med internetbaserede programmer, som skolen abonnerer på. Danskhistorie.dk, ’Danske dyr’, Digibib, Superbog o.s.v., samt relevante betalingsfrie undervisningsprogrammer.

Fløjteamet har ansvaret for at IT indgår i årsplanerne i fagene. Progressionen i klasseforløbet aftales og nedskrives. Der sker en løbende evaluering og tilpasning af planen.
 

Retur

 

7. - 9. klasse

Generelt
Eleverne opfattes som PC-brugere.
Det forventes at eleverne ved de afsluttende prøver er i stand til at gennemføre prøverne ved brug af computer.
Det fortsatte arbejde med it drejer sig om at vedligeholde de indlærte færdigheder i relevante sammenhænge, så eleverne nyttiggør IT i det daglige skolearbejde og udvikler en bevidst innovativ tilgang til medierne.
Med henblik på at give eleverne værktøjer til projektopgaven arbejdes i 7 og 8. årgang med nye tiltag.

Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne:

Elektronisk kommunikation og brug af SkoleIntra
Beherske brugen af SkoleIntra.

Internet
Vedligeholde og udvikle de indlærte færdigheder i relevante sammenhænge, så de udvikler en kvalificeret It-brugeradfærd.

Billedbehandling, layout og multimedie
Kunne kombinere tekst, billeder og lyd i et multimedieprogram ved brug af mikrofon, kamera, scanner, mobiltelefon/ipad m.v.
Kunne fremstille korte handlingsmættede eller instruktive videosekvenser. Portræt-, novelle-, reklame- eller demonstrationsvideo
Være i stand til at fremstille forskellige publikationstyper i layout-programmet, Publisher.

Dataindsamling
Kunne udarbejde digitale spørgeskemaer og betjene sig af dataloggere.

Hjemmesider
Oprette og vedligeholde en mere avanceret hjemmeside i ElevIntra, som omhandler et for klassen relevant emneområde.

Regneark
Selvstændigt kunne anvende regneark.

Fløjteamet har ansvaret for at IT indgår i årsplanerne i fagene. Progressionen i klasseforløbet aftales og nedskrives. Der sker en løbende evaluering og tilpasning af planen.

Retur