Profil

Pædagogiske principper

Som det fremgår af skolens værdigrundlag, er Ikast Nordre en skole, der sætter værdierne højt, og hvor elevens personlige udvikling frem mod selvværd og ligeværd går hånd i hånd med et fokus på faglighed i den pædagogiske praksis.

Som folkeskole arbejder vi ud fra fagenes ”Fælles Mål”, når vores teams udarbejder årsplanerne og tilrettelægger hverdagen. Vi anvender forskellige måder at organisere undervisningen på, og undervisningens konkrete planlægning er afhængigt af den enkelte elevgruppe.  Planlægningen foregår ofte i årgangs- og fagteams, således at skolens ressourcer udnyttes optimalt, og undervisningen bedst muligt tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Lærerne laver ofte sammen et fagligt grundmateriale, og disse rummer et bredt spænd af fx klassiske lærebøger, online materialer og selvproducerede materialer. Via fagmøder sikres kontinuerlig faglig debat og udvikling og en passende progression i faget igennem skoleforløbet.

Af særlige pædagogiske principper, der tages i anvendelse på forskellige årgange er:

 • Holddannelse på tværs af klasser og årgange.
 • Undervisningsdifferentiering i udstrakt grad.
 • Handleplaner for elever med særlige behov.
 • Årsplaner med mål for elevernes alsidige og personlige udvikling.
 • Faguger, projektuger og tværfaglige emneuger.

 

 
Vi anvender et varieret udbud af undervisningsformer:
 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Projektorienteret undervisning
 • Tværfaglige forløb
 • Store elever underviser små elever
 • Holddannelse på tværs af klasser og årgange
 • Entreprenørskabsforløb

 

 

Evaluering af kvalitet

Pædagogiske evalueringsredskaber:
 • Logbøger
 • Porteføljer
 • Alternative forældresamtaler
 • Karakterbøger i 8. og 9. årgang
 • Fremlæggelser og vidensdeling på klasseplan
 • Nationale tests
 • Diverse obligatoriske prøver og tests
 

Lektiepolitik

Vi tilstræber, at eleverne kan lave meget af deres hjemmearbejde i studietiden, som ligger dagligt i et middagsbånd. Der vil dog fortsat forekomme daglig læsetræning og større opgaver i udskolingen, som skal laves hjemme.