Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Nordre Skole er bygget i 1973 og ud fra datidens normer med en meget fremsynet arkitektur, der stadig i overvejende grad giver muligheder for at drive skole i rummelige lokaler og fleksible rammer. Skolen er blevet renoveret i 1984-85, hvor det flade tag blev udskiftet med tag med hældning. Lofter og gulve blev ligeledes skiftet til mere miljøvenlige materialer. Skolen fremstår i dag stadig som meget velholdt, således at bygningerne fortsat er meget indbydende.

Nordre Skoles undervisningslokaler er alle placeret i ét plan, hvilket gør skolen meget handicapvenlig. Skolen er overordnet indrettet med tre undervisningsfløje, som hver indeholder et stort fællesareal.

Østfløj: 0. – 2. kl.
Midtfløj: 3. – 6. kl.
Vestfløj: 7. – 9. kl.

Disse fællesarealer tilstræbes løbende ajourført rent indretningsmæssigt, så de giver optimale rammer for såvel kreative pauser som for læringsaktiviteter. Vi bruger således fællesarealerne som en fleksibel udvidelse af de fysiske læringsrum, så læring foregår andre steder end i klasseværelserne.

Derudover har skolen en fagfløj, hvor hovedparten af vore faglokaler er placeret. Til fagfløjen hører to gymnastiksale med rullevæg imellem. Salene er tilsammen på størrelse med halvdelen af en normal idrætshal. I mange af årets weekender og ferier benyttes skolen af forskellige idrætsforeninger til overnatning for sportsudøverne, ligesom aftenskolen låner lokaler på skolen.

Her ligger skolen. Klik dig ind på KRAK.
 
Oplysninger om tilgængelighed kan findes på http://vejviseren.emu.dk
 

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolevejen til Nordre Skole er meget forskelligartet, idet Nordre Skoles skoledistrikt geografisk set strækker sig vidt. Der er en del cykelstier og stier/villaveje, som fører til skolens matrikel. En fuldstændig lukket og sikker skolevej er der dog ikke tale om. En del af skolens elever skal krydse den meget trafikerede Stensbjerg Allé. Dette foregår dog i et lyskryds lige umiddelbart uden for skolen.

Skolens ansatte og bestyrelse udøver til stadighed et skærpet tilsyn med trafikforholdene i umiddelbar nærhed af skolen og i særdeleshed morgentrafikken.

Der er indsat skolepatrulje to steder umiddelbart udenfor skolen for at sikre skolevejen omkring lyskrydset ved Stensbjerg Allé. Der er endvidere etableret cykel- og gangsti i en lige linje fra lyskrydset til cykelkælderen for elever i indskoling og mellemtrin.