Faktuelle oplysninger

Antal elever

Samlet elevtal pr. 31-08-2016:  432 elever


 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 20,5 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 19,3 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 17,9 elever pr. klasse
     

Disse tal inkluderer ikke vores specialklasser.

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

Antal elever pr. pc

I Ikast Brandes skolevæsenets får alle elever stillet en personlig computer til rådighed. Alle computerne er på netværk med adgang til Internettet.
 

Antal lærere

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 31-08-2016:  56

  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale