Faktuelle oplysninger

Antal elever

Samlet elevtal pr. 31-08-2018:  570 elever


 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 Indskolingen (0.-2. klasse): 21,0 elever pr. klasse

  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22,6 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 20,1 elever pr. klasse

  •  
    Den automatiske optælling medtager ikke specialklasser.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

Antal elever pr. pc

I Ikast Brandes skolevæsenets får alle elever stillet en personlig computer til rådighed. Alle computerne er på netværk med adgang til Internettet.
 

Antal lærere

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 29-08-2018:  80
  •  

  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale