Weekend gruppen:

 

 

Weekendgruppen er et tilbud, som delvist erstatter et aflastningsfamilietilbud.

 

Deltagerne i weekendgruppen er sent udviklede børn, unge og udviklingshæmmede i lettere grad, i alderen 10 til 18 år.

 

Det henvender sig til børn og unge, der kan profitere positivt og betydeligt af samværet med andre børn og unge.

Først og fremmest vil tilbuddet være rettet mod de børn og unge, der er i specialinstitutionens eget dagtilbud. Men andre børn udefra vil også kunne visiteres til weekendgruppen efter en forudgående visitation mellem sagsbehandler og institutionen.

 

Weekendtilbuddet strækker sig fra fredag kl.15.30 til søndag kl.10, hvor forældrene kan hente børnene.

 

Forældrene betaler 150 kr. pr. gang til aktiviteter.