Forældre og familiearrangementer i DUF 1:

 

- Kaffemik:

Afholdes på forskellige dage og i tidsrummet 14.00-16.30.

 

-Socialt arrangement:

1. Afholdes i september måned. og er for både børnene, deres søskende og forældre.

 

2. Afholdes i foråret og er et aften arrangement, hvor  både forældre og søskende er velkomnen.

 

- Forældremøde:

Forældre debatmøde afholdes som fyraftensmøde. Det afholdes i oktober måned, så skolestarternes  forældre kan være med til mødet.

Her kan skolebestyrelsesmedlemmervære repræsenteret ad hoc.