Den 15-10-1973 startede Nordre skoles Fritidshjem med 25 børn i metalsløjdlokalet på skolen. Legepladsen lå på jordstykket ud mod Ilskovvej og op mod storåen.  Kaj Jensen var leder. Det var det andet fritidshjem i Ikast, der så dagens lys.

 

Den 1-4-1976 kom der ny leder – Erland Sørensen - og helt nyt personale efter en langvarig konflikt med Ikast Kommune, som endte med en kollektiv opsigelse, som blev fastholdt af kommunen. I mellemtiden havde fritidshjemmet skiftet navn til Fritidshjemnmet Hagelskærvej, efter krav fra Nordre Skole.

Børnetallet steg til 48, inden de nuværende bygninger blev taget i brug 1-4-1978, hvor der normeredes til 60 børn.

 

1-8-1999 blev Karen Hebsgaard ny leder af Hagelskærvej fritidshjem.

 

1-1-2007 Blev fritidhjemmet  Hagelskær til Nordre SFO og lagt sammen med Ungdomsgården og børn og personale fra Stadion alle' fritidshjem blev overflyttet til nu - Nordre SFO.

Nordre SFO blev organiseret således:

Leder Nordre SFO            

Adf.leder SFO1                 

Adf.leder SFO2-3             

Adf.leder uldtotterne          

Adf.leder Klub Kirkegade

 

1973 Fritidshjemmets start                                               Børnetal: 25

1975 Børnetallet stiger                                                     Børnetal: 48

1976 Fritidshjemmet flyttes til nye bygninger                     Børnetal: 60

1982 Opnormering af børnetallet med 10%.                     Børnetal: 66

1984 Oprettelse af klub på 35 børn.                                Børnetal: 101

1992 Opnormering af børnetallet                                      Børnetal: 116

1992  Nedlæggelse af 1 fritidshjemsgruppe.                     Børnetal:  90

1992 Oprettelse af en specialgruppe                                Børnetal:  102

1994 Oprettelse af specialklub                                         Børnetal:  108

1995  Nedlæggelse af normalklub.                                   Børnetal:  73

1995  Samt oprettelse af en ekstra fritidshjemsgruppe       Børnetal:  98

1996  Nedskæring i personalenormeringen med             

          19 p-timer og 8 m-timer.

1998  Åbningstid og ressourcer overføres til skolen.         Børnetal: 98

          nedskæring i personalenormeringen med               

          20 p-timer og 11 m-timer

1999 Oprettelse af udegruppe og køb af bus

1999 Omstrukturering til Funktionsopdelt

1999 Ny udegruppe                                                        Børnetal: 111

2000  Flere børn i specialgrupperne                                 Børnetal: 116

2001  Oprettelse af endnu en specialgruppe                     Børnetal: 126

2001 Oprettelse af kokassen

2001 Specialgruppen med overvejende psykisk retarderede børn er på 29 børn.

         Specialgruppen råder over 3 klasseværelse på skolen.

2001 Nedsættelse af rammebeløbet

2002 Specialklubben flytter til nye lokaler i Kirkegade med 18 børn

2002 Nedlæggelse af 11 fritidshjemspladser                     Børnetal 115

         33 pædagog timer fjernes

2002 Generel nedskæring i normeringen 15 timer

2003 Oprettelse af 2 ekstra specialgr.pladser                   Børnetal 117

2003 Nedskæring på normering og rammebeløbet

2004 Opnormering med 6 børn i fritidshjemmet                Børnetal  123

2000 Klub kirkegade oprettes med 18 børn

2000 Uldtotterne bliver på skolen

2007 Overgang til SFO

2007 Sammenlægning med Ungdomsgården, børn og personale fra Stadion alle.          Børnetal: 233

2007 Antallet af specialbørn stiger med kommunalsammenlægningen til 40

2008 Antallet af specialbørn stiger med kommunalsammenlægningen til 50                    Børnetal: 243

2008 Uldtotterne deles i 2 grupper Herningholm gruppen og Nordre gruppen

2010 Uldtotterne får flere opgaver i skolen p.gr.a. indførelsen af D-sporet

2010 Krisen slår igennem, mange børn går ud                                                              Børnetal:212

2010 Besparelse på 7 % og udmeldelserne betyder nedlæggelse af 96 timer

2010 Specialgruppen på 54 børn

2010 P-gr.a. finanskrisen og den følgende større arbejdsløshed blandt forældrene sker der en ret stor     udmeldelse af børn, så børnetallet falder                                                Børnetal: 195

2011 Krisen fortsætter og vores distrikt mangler børn                                                  Børnetal: 195

2012 Skoledistriktets grænser ændres, uden effekt, da man politisk vælger at lave en søskende og tilknytningsordning

2013 Uldtottegruppen slås sammen med SFO 1. Dog med eget basislokale. Begrundelsen er både inklusionsopgaven og personalepraktisk, for at få det hele til at hænge sammen. Børnetal:171

2014 SFO-en indgår i en totalsammenlægning med skolen

 

Frem til idag har SFO-en undergået de forandringer, som tiden og situationen krævede.