PALS Ungdomsgården

 

Siden Oktober 2010 har vi arbejdet med PALS på Ungdomsgården. Vi havde to opstartsdage hvor børnene selv kunne vælge sig ind på nogle projekt grupper som på forskellige måder arbejdede med de tre værdi ord (respekt, ansvar, omsorg), som vi arbejder ud fra i PALS. Én af grupperne udarbejdede deres egen PALS TV avis. Nogle var journalister, andre tekniker, nyheds oplæser og endog metrolog, da TV avisen naturligvis også havde deres egen PALS vejrudsigt. Flere af børnene blev filmet og kom med deres bud på hvad PALS går ud på og hvilken betydning værdiordene har. En anden gruppe skrev deres egen PALS sang. En tredje gruppe lavede en øde ø projekt – hvilke egenskaber/ værdier ville være vigtige, hvis man skulle overleve på en øde ø og en fjerde gruppe lavede et flot skuespil omhandlende de tre værdi ord. På anden dagen blev forældrene inviteret og børnene kunne stolt fremvise deres flotte projekter.

 

Efter disse PALS opstartsdage har vi brugt 13 uger på at indøve de forskellige forventninger som Nordre Skole /SFO har udarbejdet – en forventningsoversigt som indeholder 64 punkter om forventet adfærd. Vi har inddelt børnene i mindre grupper og sammen drøftet hvad der ligger i de forskellige forventninger. Herefter har de voksne vist via rollespil hvordan den forventede adfærd er og hvordan den uhensigtsmæssige adfærd kan komme til udtryk. Børnene har dernæst skulle vise det – også via rollespil. Et eksempel på én af de ting som er blevet øvet er, hvordan man snakker til hinanden eller hvordan man viser ansvar ved at rydde op efter sig selv.  Vi har generelt oplevet, at børnene er gået positivt ind i indøvnings forløbet og bidraget godt både i dialogen og i rollespillene.

 

I hverdagen lægger vi nu meget vægt på at opmuntre, fremhæve og anerkende den hensigtsmæssige adfærd og minimere opmærksomheden på den uhensigtsmæssige adfærd. Vi har fokus på, at vi ikke gir en stop-besked uden også at give en start-besked der fortæller, hvad vi gerne vil have barnet til at gøre i stedet.

 

I de fleste rum vil man kunne se de forventninger, der gælder lige præcis i det rum man befinder sig i – i form af nogle laminerede plancher. Børnene kan på den måde blive mindet om værdiordene og de forskellige forventninger.

 

For at tydeliggøre, at den voksne har set, at barnet udviser forventet adfærd anerkender vi det med ord og tegn i form af et PALS kort. Disse kort samles i vores PALS kasse og når børnene har opnået et aftalt antal kort udløser det en fælles belønning, som børnene selv har været med til at bestemme. For at hjælpe og støtte barnet i en forståelse af, hvorfor det har fået et kort, er vi opmærksomme på, at barnet også selv får sat ord på hvad baggrunden er for, at det er givet – for på den måde at styrke den indre forståelse og motivation til at udvise disse færdigheder og værdier i andre sammen hænge end SFO og skole.