PALS i SFO 1.

 

PALS, som står for Positiv Adfærdsstøtte i Læring og Samspil, er blevet en del af vores hverdag, hvor fokus er rettet mod det positive. Vi bruger palskort, som tegn på at børnene gør det forventede i forhold til grundlæggende værdier som respekt, ansvar og omsorg. Indenfor disse værdier lærer børnene, hvad vi forventer af dem, når de f.eks. er på legepladsen, i garderoben, på tur. Alle områder i SFO-en dækkes ind af disse forventninger, og forventningerne trænes med børnene flere gange i løbet af året .

 

PALSkortet som ikke er nogen belønning i sig selv, men en forstærkning af en positiv adfærd. De gives til barnet med en forklaring på hvorfor. Når kortet afleveres igen fortæller barnet til os, hvorfor det har fået kortet.

 

Når der er samlet ialt 300 PALSkort, udløser det en belønning til hele SFO`en.

Børnene gå meget op i at tælle hvor mange kort, der er samlet ind. For hver indsamlet 100 kort, bliver de vekslet en sommerfugl sat op på sommerfuglebusken. 3 sommerfugle udløser en belønning, som falder ca. hver 3 uge.

Indførelsen af PALS har medført langt færre og lettere forståelige regler, som vi træner med børnene på forskellig vis bl.a. i form af rollespil. For at gøre det nemt og overskueligt for børnene, gælder de samme regler på Nordre skole og SFO.

Vi arbejder målrettet med projektet. De mest synlige resultater indtil videre er, færre regler og mere opmærksomhed på det positive ved barnet og færre konflikter. Alt i alt en langt større anerkendelse af det gode som børnene rent faktisk gør.