Hvordan virker PALS hos puma-børnene?

 

PALS er et godt socialiserings/opdragelses redskab for de fleste børn - også for puma-børnene, idet der er klare forventninger til, hvad børnene skal gøre. Forventninger, som gælder i hele huset og som alle ansatte er blevet enige om. Der gives klare beskeder og regler indøves via rollespil, piktogrammer eller andre hjælpemidler. Det giver en overskuelighed og forudsigelighed, som børnene kan forholde sig til og bruge. Det giver dem ro og overskud til at lære nyt.

 

PALS har også ideer til, hvad det enkelte barn kan gøre for at undgå at komme i konflikt med andre børn. Det er noget, vi øver med børnene, for mange af vores børn har det ofte svært i samspillet med andre og har brug for indlærte redskaber.

PALS står jo for den anerkendende pædagogik, hvor der er fokus på det, der går godt. Og det er i høj grad noget, vores børn har brug for. Alle vokser af at få at vide, at de lykkes! PALS kortene er et synligt bevis herpå og er med til at forstærke følelsen af at være o.k.

 

Personalet hos Uldtotterne har været på et PMTO kursus – et program, som kan være med til at støtte forældre og andre voksne i at påtage sig opdragerrollen på en positiv og anerkendende måde. Dette program bruges i rådgivningen af de forældre, som måtte ønske det.