TAXA.

 

I specialafdelingen kan børn, der bor langt væk fra skolen og institutionen i nogen tilfælde få bevilliget taxakørsel både til skolen om morgenen og hjem fra Pumaerne eller Klubben på Ungdomsgården om eftermiddagen.

Mørup taxa har licitation på kørslen.

Derfor skal al henvendelse foregå på tlf. 97116969

 

Sådan fungerer taxa på alle skoledage:

Hvis barnet har taxaordning køres barnet som hovedregel fra hjemmet til skolen hver dag til kl. 8 og hjem igen fra Pumaerne eller Klubben på Ungdomsgården mellem kl. 16.20-16.40.

Hvis barnet har behov for morgenpasning i SFO, kan barnet køres dertil af taxa på det aftalte tidspunkt.

 

Kørslerne er fælleskørsler, hvor børnene samles sammen af taxa. Derfor kan tidspunkterne ikke ændres. Dvs hvis forældre ønsker barnet tidligere hjem en dag, skal I selv hente barnet. Når barnet ikke at komme med taxa om morgenen, skal I selv sørge for, at barnet kommer i skole.

Barnet kan køres tidligere hjem, hvis forældrene vælger et fast ugentligt anderledes tidspunkt, som er afpasset transport med andre elever.

Frieftermiddag til barnet. I såfald kan barnet (hvis barnet går på Nordre skole) køres hjem kl. 14.10, når der alligevel kører en taxa fra skolen. Hvis barnet går på Herning Holm skolen køres det direkte hjem efter skoletid kl.13.40

 

Hvis mit barn ikke skal med taxa en dag:

På skoledage skal forældre melde til taxa, hvis barnet ikke skal med enten morgen eller eftermiddag, fordi barnet er syg eller holder fri.

Selvom forældrene ringer til institutionen og melder barnet fra, så skal forældrene selv ringe til Taxa: DET FORÆLDRENES ANSVAR AT MELDE TAXA FRA.

 

Sådan fungerer taxa på skolefridage:

På skolefridage kan barnet blive kørt til sampasningsstedet om morgenen til kl. 8 og hjem igen kl. 16.20-16.40. (tiderne ændres ikke i ferierne)

På skolefridage kommer taxa ikke automatisk. Forældre skal selv melde barnet til taxa disse dage.

Det er ikke nok, at man har meldt barnet til pasning: PERSONALET SKAL IKKE

MELDE TIL TAXA.

 

VIGTIG REGEL:

På skoledage melder man fra, hvis barnet ikke skal med taxa.

På skolefridage melder man til, hvis barnet skal med taxa.