Ikast d. 1-7-07

Forretningsorden for SFO udvalget ved

Nordre Skole

 

SFO-udvalget er nedsat som et udvalg under skolebestyrelsen. Det består at 3 skolebestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen i hele bestyrelsesperioden.

 

SFO-lederen indkalder til møder

Skolebestyrelsesmedlemmerne er ligestillede.

Der afholdes min. 2 møder om året

 

SFO-udvalget skal varetage forældrenes henvendelser i alle afdelinger af Nordre SFO

 

SFO-udvalget vil varetage denne kontakt gennem afholdelse af fyraftensmøder  ad hoc  i de forskellige afdelinger - Hagelskær, Ungdomsgården, Pumaerne og Klubben.

Fast vil der være 1 fyraftensmøde i SFO 1 i september og 1 fyraftensmøde for specialgrupperne i Maj.

 

SFO-udvalget vil indkalde forældrerepræsentanter eller personale omkring ad.hoc opgaver/ problematikker i den enkelte afdeling.

 

Ved ansættelse af pædagoger i SFO-en deltager SFO-udvalgets medlemmer, SFO-lederen, pædagogernes TR og teamkoordinator.

 

Ved ansættelse af uuddannet personale deltager kun personale og SFO-leder

 

Ikast d. 1-7-07