Ikast Nordre Skole
Hagelskærvej 8
7430 Ikast
tlf.: 99 60 47 00
fax.: 97 15 55 45

Skoleleder
Bo Holm Nielsen

tlf.: 99604701/24668522
Mail: [email protected]
 
Viceskoleleder
Jane Lehmann

tlf.: 99604702/22666410
Mail: jaleh@ikast-brande.dk
 
SGU koordinator
Thomas Skifter Bertelsen
tlf.: 99604704/ 21255069
 
SFO-leder Karen Hebsgaard
Tlf.: 99604720/ 51398564
 
Skolens officielle mailadresse:
Mail: [email protected]
 
SFOens officielle mailadresse:
Mail: [email protected]
 
 
 
Serviceleder Allan Holm
Mobil: 20 90 59 03
 
Skolesekretær
Bente Annette Neergård Pedersen
 
SSP- kontaktlærer
Jeppe Hove Jacobsen
Mobil: 22820717
 
 
Skolebiblioteket
Tlf.: 99 60 47 07

Sundhedsplejerske Matilde Bak Larsson
Tlf. på skolen.: 99 60 47 15 (onsdag formiddag)
Telefon i øvrigt: 99 60 54 82 (mandag 8 - 9)
Mobil nr. 20283492
Mail: mabla@ikast-brande.dk

Børne- og Ungdomstandplejen
Nordre Klinik
Tlf.: 99 60 47 13
Tandplejen i Ikast-Brande kommune.